Trivselspoltik

Fællesskab

 • Vi byder alle velkommen og hilser på hinanden
 • Vi understøtter et miljø, hvor man hjælper hinanden og spiller hinanden gode
 • Vi opfordrer alle til at bidrage til foreningen

Breddeidræt

 • Vi fokuserer på at fremme sundhed og bevægelsesglæde
 • Vi motiverer medlemmernes nysgerrighed for egen udvikling
 • Vi dyrker det sociale samvær

Begejstring

 • Vi laver vores aktiviteter med entusiasme og glæde
 • Vi skaber plads til alle følelser, humor og engagement
 • Vi jubler sammen

Et samlet SIF Assentoft

 • I det store fællesskab sikres det bedste sammenhold
 • Vi samarbejder om tværgående oplevelser

Vi gør det vi siger – Og siger det vi gør