Om SIF-Assentoft.

SIF Assentoft er en flerstrenget klub beliggende i Byen Assentoft, ca. 10 km udenfor Randers.

Klubben har flere sportsgrene under sig, og er opbygget efter DGI principptet om “Triologi princippet”. Det betyder at man som privatperson kan hjælpe med en eller flere opgaver, uden at man nødvendigvis skal være i foreningsledelsen eller ledelsen af en afdeling, f.eks. håndbold, fodbold, gymnastik etc.

Skulle du have nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte en fra foreningsledelsen, eller en fra den enkelte afdeling.

Afdelingerne.

SIF Assentoft er en flergrenet forening og selvom vi allerede har 9 grene under foreningen, vil der altid kunne blive plads til flere. Sidder du inde med en spændende idé, som du kunne se mulig med SIF Assentoft i ryggen. Måske har du allerede kendskab til andre med samme interesse. Så tøv IKKE med at kontakte foreningsledelsen, som er lydhøre og interesseret i at understøtte nye spændende tiltag under paraplyen – SIF Assentoft.