Generalforsamling 2024

Offentliggjort 3. juni 2023

 1. Valg af dirigent
  1. referent
  2. stemmetællere
 2. Foreningsledelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til Foreningsledelsen. 2-årigt valg
 7. Valg af 1 revisor. 2-årigt valg
 8. Valg af 1 revisorsuppleant 1-årigt valg
 9. Valg af 1 repræsentant til Assentofthallernes bestyrelse. 2-årigt valg
 10. Eventuelt (Under eventuelt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning)