KONTINGENT

Kontingent opkræves i februar og i september*, og dækker både udendørs og indendørs fodbold for ungdomsrækkerne. Såfremt man ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet om indendørstræning, får man ikke en reduktion af kontingentet. Såfremt man er i restance til SIF Fodbold kan man ikke deltage i træning eller kamp.

Kontingentsatserne vedtages af den til enhver tid siddende Fodboldledelse og satserne er fastsat ét kalenderår af gangen. Kontingentperiode for alle hold er:

Forårssæson 1/1 – 30/6
Efterårssæson 1/7 – 31/12

SIF Fodbold giver nye potentielle medlemmer tilladelse til at træne med max 3 gange inden der skal betales kontingent. Det er ikke tilladt for “prøvespillere” at spille kampe, før der er betalt kontingent.

*U5 & U6 opkræves i april og september.

KONTINGENTSATSER

U5 – U6 kr. 300,00 pr. halve år
U7 kr. 400,00 pr. halve år
U8 kr. 480,00 pr. havle år
U9 – U12 kr. 590,00 pr. halve år
U13 – U19 kr. 675,00 pr. halve år
Herre senior kr. 850,00 pr. halve år
Dame senior kr. 500,00 pr. halve år
Old Boys kr. 500,00 pr. halve år

INDMELDELSE

UDMELDELSE

Udmeldelse af SIF Fodbold kan kun ske skriftligt, og skal ske til mailadresse
kontingent-siffodbold@sif-assentoft.dk

Har man restance til SIF Fodbold kan man ikke få frigivet sit spillercertifikat ved et klubskifte. Der ydes ligeledes ikke refusion eller tilbagebetaling af kontingent, når man udmelder sig af SIF Fodbold midt i kontingentperioden.